HVAD ER YOUNG CONNECT RÅDGIVNINGEN?

Young Connect Rådgivningen er et tilbud om gratis rådgivning til alle unge i alderen 12-25 år, der tumler med problemer – store som små. 

  

HVAD KOSTER DET?

Rådgivningen er gratis. Der er ikke begrænsning på, hvor mange gange du kan komme i rådgivningen.

SKAL I VIDE, AT JEG KOMMER?

Nej, du behøver ikke bestille tid. Du kan komme direkte ind fra gaden i rådgivningens åbningstid. Du har også mulighed for at ringe på forhånd og bestille tid eller bare at få en snak om, hvem vi er, og hvad vi kan hjælpe med. 

Se åbningstider for rådgivningen i Vejle

Se åbningstider for rådgivningen i Aarhus

Kontakt vores koordinator, hvis du gerne vil bestille en tid

KAN JEG KOMME TIL AT SNAKKE MED DEN SAMME IGEN?

Ja, du har faktisk mulighed for at starte i et forløb hos os, hvor du snakker med den samme rådgiver hver gang. Du kan også ringe inden, du kommer, så vi kan være sikre på, at rådgiveren sidder klar til dig, når du kommer.

HVAD ER EN RÅDGIVNING?

En rådgivning er en mulighed for, at du kan blive hjulpet videre med den udfordring, du er udfordret af. Rådgivningen foregår som en ligeværdig samtale i et fortroligt rum, hvor du kan få vejledning, støtte, hjælp, gode råd, eller blot muligheden for at få lettet dit hjerte. Rådgiveren kan hjælpe dig til at sætte ord på dine tanker, følelser og behov og at forstå din situation, så du kan få øje på nogle muligheder og løsninger.

Vi har ikke nogen bestemt agenda på dine vegne, og vi laver ikke forskellige læringsmål eller handleplaner.

Vi har ikke krav på dokumentation – en rådgivning er blot en samtale mellem dig og en neutral person.

Rådgivningen er anonym, det vil sige, at vi ikke registrerer nogle navne eller noget CPR-nr. I vores rådgivning er du altså lige så anonym, som du ønsker at være.

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte vores koordinator for en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde i rådgivningen.

MÅ JEG TAGE ÉN MED?

Du må altid tage en ven, en mentor eller et familiemedlem med ind i rådgivningen. Ønsker du ikke, at de følger med ind i selve samtalerummet, er der mulighed for, at de kan sidde og vente på dig udenfor og få en kop kaffe, the eller kakao i mens. 

Find os på Facebook og Instagram.

HVEM STÅR BAG?

Young Connect Rådgivningen drives af landsorganisationen KFUM's Sociale Arbejde, som tilbyder hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i øjenhøjde og betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt. 

KFUM's Sociale Arbejde driver 117 institutioner og sociale tilbud landet over. Young Connect Rådgivningen er et af disse tilbud.

Læs mere på www.kfumsoc.dk.

VÆRDIGRUNDLAG

I vores rådgivningstilbud tager vi afsæt i værdisættet hos KFUM’s Sociale Arbejde. Vi ønsker, at alle unge skal have mulighed for at få det bedste ud af deres liv. Ved at give unge mulighed for at tale om deres problemer – store som små – håber vi at kunne give de unge ny indsigt til at håndtere de udfordringer, livet bringer.